L.22529
Ruben & Morris
[ca. 1930]
L.22537
Joe
[ca. 1930]
L.22536
[Unidentified woman and child]
[ca. 1930]
L.22535
[Esther Nemetz with friends in a park]
[ca. 1930]
L.22534
[Unknown event]
[ca. 1930]
L.22533
[Two unidentified women in a park]
[ca. 1930]
L.22532
France 1945
1945
L.22531
[Esther Dayson with two unidentified children]
[ca. 1930]
L.22530
[English Bay]
[ca. 1930]
L.22500
A. Goodman
[ca. 1930]
L.22501
[Passover seder]
[ca. 1930]
L.22502
[Unidentified event]
[ca. 1965]