Portrait of Gordon Slutsky 1952

Posted by jyuhasz
Portrait of Gordon Slutsky 1952
Object id: 
L.13269

B&W print depicts a portrait of Gordon Slutsky.

Date: 
1952
Source: 
B'nai B'rith