[Aliza Shoshani at] Little Mountain, [Queen Elizabeth Park]

Posted by jyuhasz
[Aliza Shoshani at] Little Mountain, [Queen Elizabeth Park]
Object id: 
L.17197

Colour photograph depicts Aliza Shoshani at Little Mountain, Queen Elizabeth Park.

Date: 
April 6, 1958