Hanukah [Menorahs]

Posted by jyuhasz
Hanukah [Menorahs]
Object id: 
L.17597

Colour photograph depicts a variety of lit menorahs.

Date: 
2000